Presentatörs-utbildning EFFEKT 4-6 Norrköping


Aktuellt

Fler och fler pedagoger inser vikten av att upprätthålla goda och meningsfulla relationer till sina elever och deras föräldrar. Många pedagoger saknar konkreta idéer för sina möten med föräldrarna. Vår förhoppning är att denna utbildning kommer att ge inspiration så att för­äldramötena kommer att uppfattas som meningsfulla och utvecklande av såväl pedagoger som föräldrar. 

Utbildningsschema

Kursledare: Nikolaus Koutakis, forskare utvecklingspsykologi.


Dag 1

Vad är prevention?
Vad innebär det att arbeta med evidensbaserade metoder?
EFFEKT en presentation
Betydelsen av engagerande föräldramöten
Tobaksfrågan i skolan
Tobaksprevention i skolan –ungdomar  Tobaksprevention på föräldramöten-föräldrar


Dag 2

Hur kan föräldrar engageras på föräldramötena?
-Intro. Tematiska föräldramöten.
EFFEKT 4-6 (gå igenom utb. Materialet)
Helhet föräldramöten, inbjudan-möblering-innehåll, avslut.
Hantera invändningar och ”besvärliga” föräldrar
Implementering-säkra kontinitet
Forskning / utvärdering


Utbildningsinformation

Datum: Augusti 2015
Plats:
Adress:

Registrera dig för denna utbildning