Certifierade ÖPP/Effekt-instruktörer

Vi håller på med att uppdatera förteckningen av certifierade instruktörer. Eftersom det varit olika huvudmän genom åren är detta inte helt enkelt. Du som är ivrig att få ett login till instruktörsutbildningsmaterialet kan genom att fylla i nedanstående uppgifter underlätta proceduren.

Ange även om du vill finnas med i en förteckning över certifierade instruktörer. Listan kommer innehålla namn, e-post och bostadsort.


Vill du finnas med i nationell förteckning av certifierade instruktörer * (obligatorisk)