Är din kommun medlem?

Medlemskap löses på kommunnivå och ger er tillgång till inloggningskoder för presentatörer.

Som medlemskommun får behöriga EFFEKT- presentatörer tillgång till presentationsmaterial som kontinuerligt kommer att uppdateras. Dessutom kommer ni erbjudas nätverksträffar för instruktörer på regional eller nationell nivå samt en uppdaterad web med plats för kommunspecifikt material (via sitevision). Ni får även tillgång till stödmaterial i form av utvärderingsmaterial som automatiskt genererar figurer (histogram), mallar för uppföljning lokalt (för skolor) eller kommunalt/regionalt. Sist men inte minst bidrar ni till en fortsatt utveckling av Effekt.

Kostnaden för din kommun baseras på kommunens storlek:  det finns fyra kategorier

>150 t inv: 18000kr / år
80-150 t inv: 14000kr / år
50-80 t inv: 7000kr / år
< 50 t inv: 4000kr / år

Så snart ni bestämt er för att erlägga medlemsavgiften får ni tillgång till materialet, medlemmsabonnemanget är löpande.

Anmäl intresse via formuläret nedan: