Fokusområden

EFFEKT 7-9 syftar till att förebygga alkoholanvändande bland högstadieelever genom strukturerad information på skolans föräldramöten en gång per termin.

EFFEKT 4-6 syftar till att förebygga mellanstadieelevers användning av- och nyfikenhet på tobak, Detta görs dels genom information till föräldrarna men även via interaktiva elevaktiviteter.

AKTIVA IDROTTSFÖRÄLDRAR syftar till att främja ungdomars engagemang i organiserade fritidsaktiviteter genom att främja elevers kunskaper och färdigheter för att bli goda lagspelare – både på och vid sidan av planen.

Du kan läsa mera om respektive program genom att klicka på länkarna nedan. 

Alkohol

EFFEKT 7-9
Forskning visar att barn som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra barn

Alkohol

EFFEKT 4-6
Närmare 20 procent av Sveriges ungdomar har testat tobak innan de fyllt 11 år

Alkohol

Ungdomars engagemang i organiserade fritidsaktiviteter minskar.

Vellorem esti aspicilitat reius
quemoles molora plaut ullaut
quiate incii