Om Effekt

Effekt är en vidareutveckling av Örebro PreventionsProgram (ÖPP).  ÖPP utvecklades med medel från statens folkhälsoinstitut (FHI).

FHI har även ansvarat för en nationell samordning och spridning av ÖPP. De senaste åren har ÖPP samordnats av Örebro kommun, delvis med medel från FHI. ÖPP är enligt riksrevisionen det mest spridda föräldrastödsprogrammet i Sverige. FHI har i dagsläget inget uppdrag att samordna eller sprida föräldrastödsinsatser. Örebro kommun kan och vill inte samordna ett nationellt föräldrastödsprogram.

Alla svenska skolor och kommuner har utan någon kostnad fått tillgång till ÖPP-material, så är det fortfarande. För att få tillgång till Effekt behöver din kommun erlägga en medlemsavgift. Kostnaden baseras på kommunens storlek. Effekt är ett evidensbaserat program, det finns omnämt som s.k promising program  i de två internationellt mest prestigefyllda rankingsidorna för preventionsprogram: Blueprints External link. och Office of justice programs External link.