date 2015-04-20T16:16:51

Offentlig lansering av EFFEKT 4-6 samt det nya EFFEKT 7-9 materialet i Börshuset, Malmö.

Under de senaste åren har ett nytt preventionsprogram utvecklats och utvärderats: EFFEKT 4-6. Programmet bygger vidare på det i Sverige mest spridda föräldrastödsprogrammet: EFFEKT 7-9. Till skillnad från EFFEKT 7-9 riktar sig EFFEKT 4-6  även till elever. EFFEKT 4-6 har det långsiktiga syftet att förebygga användning av cannabis (även s.k. rökmix, t.ex. spice), på kortare sikt är syftet att främja ungas val av hälsosam livsstil i allmänhet och avstå tobaksbruk i synnerhet. Detta program riktar sig till elever i skolår 4-6 och deras föräldrar.  Utvecklingen har finansierats av Trestad2 samt Länsstyrelsen i västra Götalands län. EFFEKT 4-6 är utvecklat i samråd med pedagoger i Göteborg, Malmö, Stockholm, Trollhättan och Åmål. 

I samband med lanseringen tillgängliggörs programmet över hela landet via www.effekt.org där kommer även information om utbildningstillfällen att anslås.

När:   Torsdagen den 23 april 2015 kl: 13-16

Var:   Börshuset i Malmö Adress:   Skeppsbron 2 (granne med Malmö Centralstation)

Deltagandet är kostnadsfritt, anmäl dig senast den 16/4 på www.effekt.org/lanseringlänk till annan webbplats 

Då det erbjuds mingel med enklare förtäring uppge ev. allergier och specialkost


Program:

 • Lansering av EFFEKT 4-6 (tobak)
  • Föräldrapresentationerna
  • Elevmaterialet
  • Beskrivning av utveckling och utvärderingsresultat
  • EFFEKT 4-6 och läroplanen
  • Utbildning för presentatörer och instruktörer
  • Vad gäller för de som är utbildade i EFFEKT 7-9?
 • Nya presentationer och illustrationer för EFFEKT 7-9 (alkohol)
 • Ny webbplats och funktionalitet: www.effekt.org
 • EFFEKT utanför Sverige
 • Ny forskning med relevans för EFFEKT
 • Presentatörs- och instruktörsutbildningar 2015