Nu finns nya EFFEKT-presentationer att ladda ner

Nu har vi omarbetat presentationerna för att optimera storyn och tempo i presentationen. Till varje presentation finns ett pratmanus som succesivt blir kortare för varje presentation. Vi har inkluderat tobak och narkotika i vissa presentationer (se nedan) samt lagt till förslag på diskussionsfrågor för att underlätta diskussionen om klassöverenskommelse.
Syfte med förändringen Göra presentationerna mer attraktiva genom nya bilder och mera variation i upplägget av informationen.  Gjort det lättare att följa med ett talmanus för varje presentation. Bygga vidare för den kommande gymnasietiden. Sist men inte minst: skapa lust och inspiration för alla presentatörer  att fortsätta vilja arbeta med EFFEKT- materialet.
Innehåll

  1. alkohol med fokus på 13- 15 åringar
  2. alkohol och tobak
  3. om ungdomar som inte dricker och bjudvanor
  4. fortsätt vara restriktiv
  5. narkotika
  6. sammanfattning och visa på vad som händer när ungdomarna går i åk 2 på gymnasiet

Effekt är ett evidensbaserat alkohol och drogförebyggande program. Det riktar sig i första hand till föräldrar med barn i skolår 7-9. Programmet ges som strukturerade presentationer en gång per termin på skolans ordinarie föräldramöten.         

          Det övergripande syftet med informationen till föräldrarna är att ge dem kunskap, motivation och argument för att ha tydliga förväntningar på sitt barns beteende i allmänhet och gällande alkohol i synnerhet. Informationen som ges på föräldramöten inom ramen för Effekt tar ca 20 minuter. Det är en ny presentation för varje nytt föräldramöte.
          
          Medlemskap löses på kommunnivå, kostnaden baseras på kommunens storlek. Se mera info under medlemskap.